Ia mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan
supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan
menantikan penyataan kemuliaan Allah dan Juruselamat kita, Yesus Kristus”
(TITUS 2:12-13)

Aku minta, Tuhan ambil kejumawaanku
Dan Tuhan katakan, “Tidak”
Ia katakan, bukan Dia yang harus mengambilnya,
Tetapi akulah yang harus menyerahkannya.

Aku minta, Tuhan menahirkan anak perempuanku yang cacat
Dan Tuhan katakan, “Tidak”
Ia katakan, jiwanya tahir
Tubuhnya hanya sementara saja

Aku minta, Tuhan berikan aku kesabaran
Dan Tuhan katakan, “Tidak”
Ia katakan, kesabaran adalah akibat sampingan dari penderitaan
Kesabaran diperoleh, bukan diberikan

Aku minta, Tuhan berikan aku kebahagiaan
Dan Tuhan katakan, “Tidak”
Ia katakan, Ia berikan berkat-berkat-Nya
Kebahagiaan itu terserah aku

Aku minta, Tuhan hindarkan aku dari rasa sakit
Dan Tuhan katakan, “Tidak”
Ia katakan, penderitaan menjauhkan engkau dari
daya tarik duniawi dan mendekatkan engkau kepada-Ku

Aku minta, Tuhan menumbuhkan rohaniku
Dan Tuhan katakan, “Tidak”
Ia katakan, aku harus bertumbuh sendiri
Namun Ia akan “menyiangi” aku agar hidup berbuah

Aku tanya Tuhan, apakah Ia mencintai aku
Dan Tuhan katakan, “Ya”
Ia telah berikan aku anak-Nya yang tunggal untuk mati demi aku
Dan aku akan berada di sorga suatu hari kelak

Karena … Aku percaya
Aku minta, Tuhan tolong aku ‘tuk mencintai orang lain
sama seperti Ia telah mencintai aku
Dan Tuhan katakan,
“Nah, akhirnya, engkau tahu juga apa yang Aku mau“
(NN-RT)

*Untuk Kalangan Sendiri – for Non-Moslem Only

gkbikl
Author: gkbikl

Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur

Leave a Reply