Women fellowship ditujukan untuk membina kehidupan rohani setiap wanita sehingga boleh menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat. Aktivitas dalam Women Fellowship meliputi pujian, sharing pribadi, renungan, dan diskusi.

Selain itu Women Fellowship GKBI juga menyelenggarakan workshop sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, sebagai sarana untuk berbagi minat dan keahlian sesama anggota Women Fellowship

Women Fellowship diadakan 1 kali setiap bulan pada hari Selasa minggu ke-2 pukul 10.00 – 12.00

tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.

1 Timotius 2:10