Kegiatan Persekutuan doa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan sebuah gereja. Persekutuan doa membentuk kesatuan merupakan cara orang-orang percaya saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kasih dan perbuatan baik.

Mereka yang bergumul dan terbeban dengan beban hidup akan sangat terdorong apabila mendengar orang lain mengangkat mereka di dalam doa ke taktha kasih karunia Tuhan. Di dalam persekutuan doa terbina kasih dan rasa prihatin terhadap orang lain apabila mendoakan mereka. Persekutuan doa merupakan pantulan keadaan hati orang-orang yang terlibat dalamnya.

Kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati (Yakobus 4:10), kesetiaan (Mazmur 145:18), ketaatan (1 Yohanes 3:21-22), dengan ucapan syukur (Filipi 4:6) dan dengan penuh keberanian (Ibrani 4:16).

Persekutuan Doa diadakan setiap hari minggu pukul 16:15 – 16:45 sebelum ibadah minggu.

Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu;

Yeremia 29:12